MSB Toplu İş Sözleşmesi Hakkında Üyelerimize Duyuru

21 Ağustos 2013
Sendikamız ile Milli Savunma Bakanlığı ve TÜHİS arasında 24.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, toplu iş sözleşmesindeki maddeler üzerinde üyelerimizin kazanımlarının ve beklentilerinin karşılanması noktasında Milli Savunma Bakanlığı ve TÜHİS ile prensip anlaşmasına varıldığı 12 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Sendikamız Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda açıklanmıştır.
       Toplu İş Sözleşmesinin en kısa sürede imzalanması için, süreç Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından hassasiyet ile takip edilmektedir.
       Bildiğiniz üzere, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türk-İş, Disk ve Hak-İş Konfederasyonlarına bağlı Genel Başkanlıklar dahil olmak üzere, TÜHİS 40 Sendika Genel Merkezi ve ayrı ayrı genel merkezlerin 125 toplu iş sözleşmesini imza altına almaktadır.
       Üyelerimizin 15 Eylül 2013 tarihinde zamlı ücret alabilmeleri için, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının devamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak uygulama emrinin işyerlerimize gönderilmesi ve işyerlerimizde gerekli hesaplamaların yapılarak buna göre farkların ve zamlı ücretlerin üyelerimize ödenmesi gerekmektedir.
       Merkez Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin 15 Eylül 2013 tarihinde zamlı ücret alabilmeleri amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.
       Ancak, işveren sendikası olan TÜHİS’den imza tarihi için 03 Eylül 2013 tarihini aşan bir tarih verilmesi durumunda, işyerlerinde puantajların 03 Eylül 2013 tarihinde kapatıldığı tarafımızdan değerlendirildiğinde, üyelerimizin farklarını ve ücret zamlarını 15 Ekim 2013 tarihi itibariyle alabilecekleri düşünülmektedir.

       Üyelerimize saygıyla duyurulur.