MSB Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde 8. Oturum Yapıldı

8 Mayıs 2013

24. Dönem MSB Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 08 Mayıs 2013 tarihinde yapılan görüşmelerle devam edildi. Yapılan 8. Oturum da; 4., 6., 7., 27., ve 28., maddelerin 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki eski şekli ile aynen kabul edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bir sonraki TİS oturumu, 17 Mayıs 2013 Cuma tarihinde, Saat:14.00’de yapılacaktır.