Milletvekillerine kıyağın faturası işçinin ilaç parasından karşılanmıştır

26 Aralık 2011

 
Türkiye’de emeği ile geçinen insanlar, ücretlerinden sağlık primi ödedikleri halde, 2009 yılından itibaren tedavi katılım payı ödemektedirler. Devlet hastanelerine gidildiğinde 5 TL, özel ve üniversite hastanelerine gidildiğinde 8 TL katılım payı ödemek zorunda kalan vatandaşlar, yeni düzenleme ile birlikte, aile hekimliklerine de ücret ödemek zorunda kalacaktır.
Halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmakla övünen Hükümet, çıkardığı yeni yasa ile sağlık hizmetlerinde yaşanan açığın faturasını halka kesmeye devam etmektedir.

 

Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirli kesim, 22 Aralık 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile birlikte yeni bir yükün altına sokulmuştur. Mecliste kabul edilen TC Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanlardan mevcut durumda ilaca ödedikleri yüzde 20 katılım payına ek olarak, reçete başına 3 TL, ilaç veya kutu başına 1 TL daha para alınmaya başlanacaktır.
TBMM Genel Kurulunda Bütçe görüşmelerinin hemen ardından gerçekleştirilen bu düzenleme kamu vicdanını yaralayan milletvekillerine kıyak emeklilik düzenlemesi ile birlikte çıkartılmıştır. Halkın sırtına ilaç parası yükleyen milletvekilleri kendilerine kıyak emeklilik yolu açan düzenlemeyi Genel Kuruldan geçirmişlerdir. Acaba milletvekili emeklisine yaptıkları maaş artışlarını emeği ile geçinenlerin sırtından mı çıkarmaya çalışıyorlar?
Halbuki Türk Harb-İş Sendikası üyelerinin, vergi adaleti sağlanması hakkındaki yaptığı başvurusu, TBMM Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerinde gündeme gelmiş ancak Maliye Bakanı “Yunanistan’a döneriz” diyerek çalışanların insan onuruna yaraşır bir gelir ve adil vergi talebinin üstünü çizmiştir.
Oysa Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumuna halktan ilaç parası alma yetkisi veren düzenlemeyi geçiren milletvekillerinin kendilerine çektikleri kıyağa ise sessiz kalmıştır.
Her türlü izahtan ve insaftan yoksun bu gelişmeler, milletimizde ve çalışan kesimde büyük hayal kırıklığı ve öfkeye yol açmıştır.
Ekonomik krizler nedeniyle bugüne kadar yoksul ve yoksun yaşatılmış insanlarımızı mağdur edecek uygulamayı çalışanlar olarak, içimize sindirmemiz mümkün değildir.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, ilaç tekellerine söz geçiremeyince halkın ve işçinin cebine elini atan Hükümeti ve bu yasaya imza atan milletvekillerini protesto etmektedir.
Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu