Mevzuatı değil, vicdanları harekete geçirin

25 Haziran 2012

 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, kamusal alanların engelli erişimine açılmasını zorunlu kılan yasal düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelenmesinin devlet eliyle ayrımcılık anlamına geleceğini söyledi. Bozal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
 
Ülkemiz nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli vatandaşlarımız 2005 yılında çıkarılan 5378 Sayılı Kanun’la toplumsal hayatın eşit bireyleri olarak önemli haklara ulaşmıştır.
 
Engelli vatandaşlarımızın, istihdamından, sosyal ve kültürel haklara ulaşımına kadar pek çok alanda yıllarca göz ardı edilen sorunlara, yasa ile çözüm getirilmek istenmiştir. Ancak söz konusu yasanın üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki, kamusal alanın sevk ve idaresinden sorumlu kesimler için üzerinde yasa beklenen etkiyi uyandıramamıştır. Yasa ile toplumsal tüm alanların engellilerin ulaşımına uygun hale getirilmesi için tanınan 7 yıllık sürede 3 yıllık uzatmaya gidilmektedir. Engelli vatandaşlarımız, merkezi ve yerel yönetimlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan başarısızlığının mağduru olarak yaşamaya devam edecektir.
 
Türkiye, anayasası ile güvence altına aldığı sosyal devlet kimliğine rağmen, ne yazık ki, sosyal kalkınmışlığın en önemli göstergesi olan engelli vatandaşlarını toplum içinde tutacak yapısal dönüşümü başaramamıştır. Başta siyaset kurumu olmak üzere, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve medya, engellilerimizi duvarların arkasından kurtaracak yapısal dönüşümler konusunda kararlı bir tutum sergilemelidir.
 
 Türk Harb-İş Sendikası olarak; mevcut yapısal yetersizliklerle mücadelede hedefe ulaştıracak gücün, mevzuatın zorlayıcılığıyla değil, toplumsal vicdanın harekete geçirilmesiyle sağlanacağını hatırlatıyor, 5378 Sayılı Kanunda yapılacak düzenleme neticesinde getirilen 3 yıllık ertelemeyle, toplumsal bir ayıba imza atıldığına inanıyoruz.