MESLEK HASTALARININ MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

19 Ekim 2012
Sendikamızın girişimleri neticesinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavileri sırasında hastalığın mesleki olup olmadığının belirlenmemesi ve hastalık sonrası verilen istirahatlerde SGK primlerinin ödenmemesi sorunu çözüme kavuşturuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Meslek Hastalıkları Hastanelerine gönderdiği yazıda, sağlık kurulu raporlarında hastalığın mesleki olup olmadığının tespitini istedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü’nün 2011/49 Sayılı Genelgesi’nin Ek -6 3. Madde b fıkrasındaki “Sağlık kurulu raporunda sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez hükmünden dolayı meslek hastalıklarının teşhis ve tespitinin yapılaması nedeniyle meslek hastalığı teşhisi yapılamayan üyelerimizin hastane tedavileri sonrasında verilen istirahat döneminde normal istirahat verildiği için işveren SGK primlerini yatırmıyordu. Sendikamızın, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yaptığı yazılı başvurular ve Genel Eğitim Sekreterimiz Haldun Kurubacak’ın SGK Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç ile konuyla ilgili yaptığı görüşmeler netice vermiş ve meslek hastalıkları hastanelerinde tedavi gören üyelerimizin mağduriyeti giderilmiştir. SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı, 18 Ekim 2012 tarihinde Ankara, İstanbul, Zonguldak illerinde bulunan Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nin başhekimliklerine gönderdiği yazıda, hastalıkların mesleki olup olmadığının sağlık kurulu raporlarında yeralması istendi. Meslek hastanelerinin sağlık kurulu raporlarında hastalığının mesleki olduğunu belirtmesi ile üyelerimizin hastane tedavisi sonrası istirahat dönemlerinde işverenin sigorta primlerini yatırmamasının önüne geçilmiş oldu.