KONYA ŞUBE 15’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU

12 Aralık 2014
Konya Şubemizin 15’inci Olağan Genel Kurulu, 6 Aralık 2014 tarihinde yapıldı. Genel Kurula, Genel Merkez Yöneticilerimiz ile bazı şube yöneticilerimizin yanında Türk-İş İl Temsilcisi Necati Kökat ve Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanları da katıldı.
Divan Başkanlığını Genel Başkan Bayram Bozal yaptığı Genel Kurul’da, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İlbeyli, Katip Üyeliklerini ise Genel Sekreterimiz Haldun Kurubacak, Genel Mali Sekreterimiz Yavuz Koçak ve Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim Kılıç yürüttü.
Genel Başkanımız Bayram Bozal’ın açılış konuşması ile başlayan Gene Kurul, Şube Başkanı İsmail Alıca’nın konuşması ile devam etti. Söz alan delegelerin Genel Kurulu hitap etmelerinin ardından yapılan seçimde; yönetim, denetim ve disiplin kurulları şu şekilde belirlendi. 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan: İsmail ALICA
Genel Sekreter: İsmail DOĞAN
Mali Sekreter: Hasan Hüseyin BİLAL
 
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Abdullah TOPRAK
Yakup YAMAN
Özcan GARİP
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
Murat YAMAN
Mustafa YILMAZ
Süleyman COŞDU
Taner KÜREKÇİ
Aziz BEYAZ