KÖLELİK DÜZENİNE SON !

12 Şubat 2014
TAŞERONLAŞMAYA, ÖRGÜTSÜZLÜĞE, GÜVENCESİZLEŞTİRME VE KURALSIZ ÇALIŞMAYA HAYIR YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİNE ÇAĞRI:
TÜRK-İŞ, 15 Şubat 2014 Cumartesi günü, ülkemiz çalışma yaşamının can alıcı sorunlarına dikkat çekmek, çalışma yaşamının yasal düzenlemeler aracılığıyla güvencesizleştirilmesine ve kuralsızlaştırılmasına, özelleştirme uygulamalarına ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellere karşı çıkmak için KÖLELİK DÜZENİNE SON YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİ düzenliyor. Sabah saat 09:00’da Ankara Garı’nda toplanıldıktan sonra Sıhhiye Meydanı’nda saat 12:00’da başlayacak mitinge, tüm emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve tüm halkımız davetlidir.
Yaşamını emeğiyle sürdüren ve çocuklarına güzel günleri miras bırakmak isteyen herkesi 15 Şubat Cumartesi günü Sıhhiye Meydan’ındaki KÖLELİK DÜZENİNE SON YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGİNE bekliyoruz.