KOCAELİ ŞUBEMİZ İMZA KAMPANYASINA KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASIYLA START VERDİ

25 Ekim 2018

Sendikamızın 2019 yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde gelir ve vergi adaletinin gözetilmesi, harcırah ödemeleri, miktarları ve konaklamaları ile ilgili yaşanan sıkıntıların sona ermesi, fiili hizmet süresi zammının Türk Harb-İş Sendikası üyeleri gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları da kapsaması, malul sayılmayan gazileri için yasal düzenlemelerin yapılması, çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin sigortalı sayılarak hizmet hesabına dahil edilmesi ile emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi konularının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı imza kampanyasına Kocaeli Şubemiz kitlesel basın açıklamasıyla start verdi.

Kocaeli Şubemiz bağlısı işyerlerinde çalışan üyelerimiz, kitlesel basın açıklaması için 25 Ekim 2018 tarihinde öğle paydosunda yoğun yağmura rağmen Gölcük Anıtpark önünde toplandılar.

“İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganlarıyla Anıtpark’ta toplanan üyelerimiz, Kocaeli Şube Başkanımız Turhan YILDIZ’ın yağmur altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından taleplerini dile getiren sloganlar eşliğinde tezgâhlarının başına döndüler.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y3Nka7t8dE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ipou2rvuYuk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LHNk_hNHGLo&feature=youtu.be