KOCAELİ ŞUBE ÜYE EĞİTİMİ

9 Ekim 2017

Kocaeli Şubemiz bağlısı işyerlerinde çalışan üyelerimiz için 7 Ekim 2017 tarihinde eğitim programı düzenlendi.

Yalova Tesisimizde gerçekleştirilen eğitim programına, Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK, Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim KORKMAZ ile Kocaeli Şube Yönetimimiz ve 213 üyemiz katıldı.

Kocaeli Şube BaşkanımızTurhan YILDIZ’ın açılışını yaptığı eğitim programında Genel Başkanımız Bayram BOZAL, üyelerimize hitaben bir konuşma yaptı.

Genel Başkanımız BOZAL, iş kazaları ve terör başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm üyelerimize rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Türkiye’de sendikal mücadele tarihi hakkında bilgi verirken, günümüzde yaşanan sendikasızlaştırma ve örgütlenmenin önündeki engeller konularına değindi. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikal mücadelede eğitimlerin önemini de dile getiren BOZAL, bu gerçekten hareketle Türk Harb-İş olarak üye eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmasında güney sınırımızdaki savaş hali, etnik ve mezhep ayrımı nedeniyle bölgede yaşanan kaosun her geçen gün büyümesi, terör olayları ve mülteci sorunlarına değinen Genel Başkanımız BOZAL, güneyimizde yaşanan olayların bölgeyi yeniden dizayn etmek isteyenlerin oyunu olduğunu kaydetti.  BOZAL, enerji sorunu ve nükleer enerji,  eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ile uyuşturucu gibi ülke gündemindeki diğer önemli konulara da değindi.

Bayram BOZAL,  çalışma hayatı ile ilgili değerlendirmelerinde ise taşeron çalışanlara kadro verilmesi ile ilgili çalışmaları hatırlatarak bu konuda yapılacak düzenlemenin emekçilerin mevcut statülerini koruyarak yapılmasının gereğine işaret etti.

Genel Başkanımız BOZAL, çalışma hayatının bir başka önemli sorunu olan gelir dağlımı adaletsizliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

Gelir dağılımı adaletsizliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunlar arasında yer bulmaya devam ediyor. TÜİK’in 18 Eylül 2017 tarihinde açıkladığı gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre en yüksek gelir grubunun milli gelirden aldığı pay yüzde 46,5’den yüzde 47.2’ye yükseldi. Araştırmaya göre en yüksek yüzde 20 ile en düşük yüzde 20 gelir oranı arasındaki fark 7.6’dan 7.7’ye yükseldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında gelir dağlımı sıralamasında 7.7 ile en adaletsiz 4’üncü ülkeyiz. İlk sırada 10.4 ile Meksika, ardından 10 ile Şili, ardından 8.3 ile ABD ve 7.7 ile Türkiye sıralanıyor. Gelir dağlımı adaletsizliğinde ise en iyi durumda olan ülkeler ise sırayla 3.7 ile Slovenya, 3.6 ile Danimarka ve 3.6 ile İzlanda’dır. Bu tablonun değişmesi, insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için tüm devletler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir ”

Genel Başkanımız BOZAL’ın konuşmasının ardından eğitim programı, 22 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile  24 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan ANT 9. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi hakkında Toplu İş Sözleşmesi Uzmanımız Fatih SARITAŞOĞLU’nun üyelerimizi bilgilendirmesiyle devam etti.

 Programda ayrıca Eğitim Müdürümüz Tarkan ZENGİN de Temel Sendikal Kavramlar başlığında bir sunum yaptı. Eğitim Programı Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Kocaeli Şube Başkanımız Turhan YILDIZ’ın üyelerimizden gelen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.