KOCAELİ ŞUBE 16’INCI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

10 Nisan 2019

Kocaeli Şubemiz 16. Olağan Genel Kurulu,  6 Nisan 2019 tarihinde Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda yapıldı.

Genel Merkez Yöneticilerimiz, Kocaeli Şube Yönetimimiz, delegeler ile Şubelerimiz Yöneticilerimiz, Bölge ve İl Temsilcilerimiz ve konuklarımızın Mehter Takımı eşliğinde girdikleri salonda Genel Kurul, vatan için canını veren tüm şehitlerimiz ve iş kazasında hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Divan Başkan Yardımcılıklarına Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Başkent Şube Başkanımız Alaattin SOYDAN, Divan Kâtipliğine Kayseri Şube Başkanımız Özgür ÖZSOY, Divan üyeliklerine ise Sakarya Şube Başkanımız Yaşar YAVUZ, adana Şube Başkanımız Erdal AKALIN ve Güvenlik Şube Başkanımız Mustafa DERE’nin seçilmesiyle oluşan Divan Heyeti teşekkülünün ardından Genel Kurul Kocaeli Şube Başkanımız Turhan YILDIZ açılış konuşmasıyla devam etti.

 Daha sonra Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK’ın Genel Kurul’a hitap ettiği toplantıda, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım SEZER ve Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan UYAR’ın kısa selamla konuşması yaptılar.

Programda, Genel Başkanımız Bayram BOZAL da Genel Kurula hitap etti.Konuşmasında Sendikamız ve çalışma hayatının gündemindeki konulara değinen BOZAL, daha sonra detaylı olarak 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 481 sayılı kararname ile özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü (Tank Palet Fabrikası) ile ilgili kararın yanlışlığını anlattı.

Milli savunma işyerlerinin ülke savunması sanayi içindeki önemine dikkat çeken BOZAL, Tank Palet Fabrikası gibi stratejik acıdan önemli bir yere sahip olan kurumun özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez de Kocaeli Şubemizin Genel Kurulu’nda dile getirdi.

Askeri Fabrikalar ile Askeri Tersanelerin imkan ve kabiliyetleri hakkında da bilgi veren BOZAL, Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunmak amacıyla; 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Askeri Fabrikalar ve Tersane İşletmeleri Anonim Şirketi’nin (ASFAT A.Ş) hatırlattı. BOZAL, “Milli savunma çalışanları olan bizler, ASFAT A.Ş varken, stratejik önemi olan Tank Palet Fabrikamızın işletme hakkının 25 yıllığına Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devrinin izahı olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Yetkililere bu kürsüden bir kez daha sesleniyorum; Biz milli savunma çalışanları bakanlık bünyesinde kalarak, ülkemiz için, ordumuza hizmet üretmek için ASFAT A.Ş üzerinden yapılacak tüm işlerde görev almaya hazırız” diye konuştu.

Genel Başkanımız BOZAL, kararın düzeltilmesi için yaklaşık 4 aydır Sendikamızın yoğun bir çaba içinde olduğunu kaydederken, bu konudaki desteklerinden dolayı üyelerimiz ile başta Türk-İş olmak üzere sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Genel Kurulda ayrıca Sakarya Şube Başkanımız Yaşar YAVUZ da kürsüden, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararı sonrası Sendikamızın yürüttüğü eylemsellik sürecinde Kocaeli Şubemizin verdiği destekten dolayı şükranlarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu şu şekilde belirlendi.

YÖNETİM KURULU

Şube Başkanı: Turhan YILDIZ

Şube 2.Başkanı: Remzi KÖSTENCE

Şube İdari Sekreteri: Korkut GÖKBAYRAK

Şube Mali Sekreteri: Nusret SUBAŞI

Şube Eğitim ve Teşkilat Sekreteri: Selami BULUT

 

DENETLEME KURULU

Ali SAĞLAM

Şakir AKÇER

Burak KARAKAYA

 

DİSİPLİN KURULU

Sezgin ÖZMEN

Turgut BOZAT

Ahmet BEŞİR

Murat BADİŞ

Serkan KİBAR