Kocaeli Eğitim Semineri

29 Mart 2012

Genç üyelerimize eğitim semineri
Kocaeli Şube bağlısı işyerlerinde yeni işe başlayan üyelerimize temel sendikacılık eğitimi verildi. 24 Aralık 2011 tarihinde Yalova Tesislerinde gerçekleşen eğitim seminerine Sendikamız Genel Başkanı Bayram Bozal, Genel Sekreter Haldun Kurubacak, Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz, Kocaeli Şube Başkan ve Yöneticileri ile 275 sendika üyesi katıldı.
Eğitim Programı, Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz bir konuşma yaptı. Akyüz, Türk Harb-İş olarak üyelerin beklentisine cevap verecek bir eğitim sürecine start verdiklerini belirterek, “Sendikal eğitim bilinçli üyelerin oluşmasını sağlayacak en önemli araçtır. Sendikamızın yeni yönetimi bu amaçla yoğun bir eğitim dönemini başlatmıştır” dedi. Eğitim seminerlerindeki amacın sadece bilgi edinmek olmadığının altını çizen Akyüz, “Bu seminerler yeni arkadaşlar edinmeye, yeni ilişkiler ve kardeşlikler kurmaya da vesile olur. Bu ortamların sendikal kardeşliğimizin gelişmesine vesile olacağını biliyoruz. Sizlerden beklentimiz bu birlikteliğin eğitim semineri süresince sınırlı kalmaması işyerlerinde ve yarın belki eylemlerde de devam etmesidir” diye konuştu.

“Yaşanan sorunlar örgütlü toplumu daha da değerli kılmıştır”
Eğitim programına katılarak üyelere hitap eden Genel Başkan Bayram Bozal da, konuşmasına, Türk Harb-İş sendikasının geçmişinde hizmeti bulunan tüm yöneticileri anarak başladı. Sendikal hareketin 60 yıllık serüveni içinde, işçilerin işyerlerinde insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve haklar altında  çalışması için mücadele edildiğini dile getiren Bozal, emeği değersizleştirmeye ve sendikaları etkisizleştirmeye çalışan sermaye yanlısı iktidarlara karşı çetin mücadelelerin verildiğini anlattı.
Sendikaları ve örgütlü toplum bilincini yok etmek amacıyla üretilen her sorunun sendikaları ve örgütlü toplum ihtiyacını daha değerli hale getirdiğini dile getiren Bayram Bozal, “Bu nedenle gelecekte sendikal hareketi büyütecek ve geleceğe taşıyacak yetişmiş insan gücüne ciddi şekilde ihtiyaç bulunmaktadır” dedi. Genel Başkan Bozal konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
İçinde bulunduğumuz çağ, birçok şeyi değiştirdiği gibi örgütlenme anlayışını da yeni bir evreye taşıdı. Bilgi çağının fırsatlarını siz genç arkadaşlarımız çok daha etkin şekilde kullanıyorsunuz. Yeni nesil, hem ülkemizde, hem dünyada yaşanan küresel ölçekli sorunları ve küresel eylemleri anında takip edebilme imkanına sahip. Ancak, edindiğimiz tecrübe bizlere gönderilen T.İ.S kitapçığını elimizden düşürmeme, sendikamızın çıkardığı dergiyi özenle takip etme de haklarımızı öğrenme noktasında büyük önem arz etmektedir. Bizler, darbelerden yasaklı dönemlerden, büyük tecrübeler ve birikimler edinerek çıkmış bir sendikal hareketin, bugününü temsil ediyoruz. Sendikal hareketin tarihi, Türkiye’de özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesinin tarihidir. Bu tarihi gelecek nesillere taşıyacak olan kadroları yetiştirmek de, ertelenemez bir ihtiyaçtır. Çağı doğru okuyan ve gereklerini yerine getiren sendikacılar yetiştirmeliyiz. Türk Harb-İş Sendikasının geleneğinde eğitim faaliyetleri her zaman önemli bir yer tutmuştur. 
Sizler, yeni yönetimle ilk kez eğitim programına katılacaksınız. Ancak faaliyet dönemimiz içinde sistemli ve geniş içerikli eğitim programları ve materyalleri ile donatılacaksınız. Bugün yapacağınız başlangıcın, sendikal geleceğiniz için hayırlı bir başlangıç olmasını diliyorum.

Temel Sendikacılık Eğitimi
Genç üyelerimize yönelik eğitim programı kapsamında, Temel Sendikacılık Kavramları ve Türkiye’de Sendikacılık semineri verildi. Semineri Sendikamızın Eğitim Koordinatörü Tarkan Zengin verdi. Eğitim programı kapsamında verilen “Sorun Çözme Teknikleri” semineri ise M. Fuat Genç tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan üyelere seminer sonunda sertifika verildi.