KAYSERİ’DE İŞTEN ÇIKARMALAR KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI İLE PROTESTO EDİLDİ

13 Eylül 2019

Kayseri Şubemiz bağlısı Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde çalışan Mehmet TOPAÇ ve Hüseyin KEVENCİOĞLU adlı üyelerimizin işten çıkarılmaları 12 Eylül 2018 tarihinde mesai bitiminde şube önünde kitlesel basın açıklaması ile protesto edildi.

Basın açıklaması, Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ, Kayseri Şube Başkanımız Özgür ÖZSOY ve şube yönetimi ile çok sayıda üyemizin katılımıyla yapıldı.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL tarafından yapılan basın açıklamasında, 2’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde çalışan Mehmet TOPAÇ ve Hüseyin KEVENCİOĞLU adlı üyelerimizin iş akitlerinin 10 Eylül 2019 tarihinde haksız ve hukuksuz bir şekilde fes edildiği belirtildi.

Açıklamada “Yaşanan bu haksız işten çıkarmalar iki üyemiz ve ailelerinde telafisi güç sonuçlar doğurması yanında diğer çalışanlarında kendilerini tehdit altında hissetmelerine neden olmuştur” diyen BOZAL, “Emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götürmek isteyen kardeşlerimiz adeta bir hırsız gibi, bir vatan haini gibi tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmıştır.  Oysa bu kardeşlerimiz sadece, Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmasın ile ilgili işverenle aynı noktada düşünmemişlerdir. Yasal olarak yapılan işte esaslı değişiklik öngörülmesi durumunda işçinin rızası gözetilerek verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin alınmasıyla ilgili bu iki kardeşimiz uygulamada yaşanan sıkıntıların etkisiyle işverenle karşı karşıya gelmiştir. Üyelerimizle işveren arasındaki görüş ayrılığı, tazminatsız iş akdi fesine kadar götürülerek bu kardeşlerimiz gayri insani yaklaşımlarla işinden/ekmeğinden edilmiştir. Bu işten çıkarmalar, Mesleki Yeterlilik Belgelerini ne şartlarda olursa olsun işverenin istediği doğrultuda alma noktasında gözdağı verme niteliğindedir” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkanımız BOZAL, yarım asırdır Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları için çalışan üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için mücadele veren Türk Harb-İş Sendikası olarak, bu kötü niyetli ve hukuk dışı uygulamayı kınadıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış çalışma hakkına saygı duymayan, çalışanların emeğini hiçe sayan, haksız ve hukuksuz uygulamaların her zaman karşısında olan Türk Harb-İş Sendikamız, Mesleki Yeterlilik Belgesi alımı ile ilgili bir konu üzerinden üyelerine yapılan bu haksızlığı da kabul etmeyecektir.

Bunca yıl Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında onuruyla çalışan, alın terini döken bu insanlar, küçük bir anlaşmazlığın sonucu adeta yüz kızartıcı bir suç işlemiş gibi muamele görerek tazminatsız bir şekilde işten çıkarılmıştır. Üyelerinin haklarını ve kurumsal gücünü ağır bedeller ödeyerek, çetin mücadelelerle, bugünlere taşıyan Türk Harb-İş Sendikası olarak, 2’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleşen bu hukuksuzluğa da boyun eğmeyeceğiz. Böyle haksız uygulamalar karşısında işimizi, emeğimizi ve ekmeğimizi koruma hakkımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”

Genel Başkanımız BOZAL sözlerini iş akdi fesihlerinin yargıdan döneceğine inandıklarını belirterek tamamladı. Basın açıklaması üyelerimizin hak, hukuk ve adalet taleplerini dile getiren sloganlarıyla sona erdi.