“Kan, vahşet ve sömürüye son”

10 Aralık 2012
Bugün 10 Aralık 2012 Dünya İnsan Hakları Günü. Temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkı, başta yanı başımızdaki Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde hiçe sayılıyor. Masum insanlar iktidar hırsıyla katlediliyor.
Yaşama hakkını tehdit eden bir diğer küresel problem ise açlık ve yoksulluk. Kar hırsıyla kurulmuş, küresel ekonomik sistem nedeniyle; açlık başta olmak üzere temel yaşam ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip olmayan milyarlarca insan bulunuyor.
Bir başka temel insan hakkı olan sağlık konusundaki imkansızlıklar nedeniyle de yoksul ülkelerde kitlesel ölümler yaşanıyor.
Çalışma ve emeğinin karşılığını alma gibi temel insan hakkı konusunda da hem ülkemizin, hem de dünyanın karnesi maalesef kırıklarla doludur. Bir taraftan evine ekmek götürmek için iş arayan yüz milyonlarca insan, diğer yandan işi olmasına rağmen ücret yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği, iş güvencesi ve sendikasızlaştırma gibi konularda mücadele etmek zorunda bırakılan çalışan kesim; tüm dünya ülkelerinin gerçeğidir.
Sonuç olarak insanlık, 21. Yüzyılda ciddi buhranlar yaşamaktadır. Bu tablo, insan haklarını ve doğayı hiçe sayan, küresel dünya düzeninin, insanlığa karşı işlediği büyük bir ayıbın resmidir.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde, dünyamızı ve insanlığı kan, vahşet ve sömürü politikalarıyla yaşanamaz hale getiren, emeği sömüren, dünyayı adaletsizlik üzere yöneten küresel mimarları kınarken, yaşanılabilir bir dünyaya kavuşmak için, kan, vahşet ve sömürü politikalarına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.