Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri 7. Oturumu Yapıldı

30 Nisan 2013
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine devam edildi. 6. Oturumu 18 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen müzakerelerin 7. Oturumu 30 Nisan 2013 tarihinde yapıldı.
Yapılan Oturum da; Toplu İş Sözleşmesinin: 2., 19., 23., 24., 136., 137., 138.,139., 140., 141. ve Geçici-2. maddelerinin aynen,17. Maddede; Sendikamızın IBAN Numarası ve üye aidat listesinin sendikamızın e-mail adresine gönderilmesi,144. Maddede; 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma başlıklı 39. Maddesinin yazılması,147. Maddede “resmi makamlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere, (Valilik, Kaymakamlık) şeklinde redaksiyon yapılması, Geçici-1. maddenin sözleşme metninden çıkarılması, hususlarında mutabakata varıldı.
Görüşmelerin bir sonraki oturumu 08 Mayıs 2013 Çarşamba tarihinde, Saat:14.00’de yapılacak.