Kamu Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Devam Edildi

21 Mart 2013
24. Dönem MSB Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 21 Mart 2013 tarihinde yapılan görüşmelerle devam edildi.
Yapılan 1. ve 2. Oturumlar sonucunda; Toplu İş Sözleşmesinin: 1., 3., 8., 12., 13., 15., 16., 18., 20., 22., 43., 48., 50., 58., 66., 75., 81., 91.,103., 105., 106., 109., 112., 113., 124. Maddelerinin 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki eski şekliyle aynen kabul edilmesi hususunda mutabakata varıldı.
Toplu İş Sözleşmesinin; 9. ve 10. Maddelerinde ise, Sendikalar Yasasının değişmesi nedeniyle, üzerinde redaksiyon yapılarak, 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki eski şekli ile kabul edilmesi hususunda mutabakata varıldı.
Bir sonraki toplantı, 27 Mart 2013 tarihinde yapılacak.
Öte yandan 7. Dönem ANT Toplu İş Sözleşme müzakerelerine de 21 Mart 2013 tarihinde yapılan görüşmelerle devam edildi.
Yapılan Oturumlarda; Türk Harb-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Teklifinin ilk maddesi MSB ve ANT sözleşmelerinin birleştirilerek grup toplu iş sözleşmesi yapılması olduğu için konu hakkında prensip olarak uzlaşmaya varılamadığından maddelerin görüşmeleri ertelendi. Bir sonraki toplantı 4 Nisan 2013 tarihinde yapılacak.