Kamu Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri 5. Oturum Yapıldı

11 Nisan 2013
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerine 11 Nisan 2013 tarihinde 5. oturumla devam edildi.
24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 5. Oturumunda 92.,95.,98.ve 100 maddeleri aynen, 108. ve 110 maddelerde ise gerekli redaksiyonlar yapıldıktan sonra 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesindeki şekli ile kabul edilmesi hususunda mutabakata varıldı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin bir sonraki oturumu 18 Nisan 2013 tarihinde yapılacak.