KAMU TİS’DE ANLAŞMA SAĞLANDI

23 Temmuz 2013
Hükümet ile Türk-İş Konfederasyonu arasında yaklaşık 200 bin işçi adına yürütülen Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandı.  Kamu işçisi ücretlerine ilk yıl için 4+4, ikinci yıl içinde 3+3 zam yapıldı.
Yürürlük başlangıç tarihleri 2013 yılı olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü, 23 Temmuz 2013 tarihinde imzalandı. İmzalanan protokolde aşağıdaki esaslar belirlendi:
İyileştirme
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücret:
 1.100 TL/Ay’ın altında olanların aylık brüt çıplak ücretleri 1.100 TL/Ay’a yükseltilecek.
1.850 TL/Ay’ın altında olanların aylık brüt çıplak ücretlerine, 1.850 TL/Ay’ı geçmemek üzere 200 TL/Ay iyileştirme yapılacak.
Ücret Zamları
İyileştirme yapıldıktan sonra işçilerin toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 4 artış yapılacak.
İşçilerin birinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 4 oranında zam yapılacak.
İşçilerin toplu iş sözleşmesinin birinci yıl ikinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 3 zam yapılacak.
Toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayının son günündeki brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 3 oranında zam verilecek.
Yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aşan kısmın tamamı ücret zamlarına ilave edilecek.
Ücrete Bağlı Ödemeler
Toplu iş sözleşmelerindeki ücrete bağlı olan (ikramiye vb.) ödemeler ile ücretin yüzdesi ile ifade edilen ya da ücret artışına bağlı olarak artan ödemelerde herhangi bir artış yapılmayacak
Maktu Ödemeler
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, evlenme yardımları, giyim yardımı, yemek yardımı, prim, tazminat v.b. ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarı ile attırılarak ödenecek.
Sosyal Yardım
Süresi biten Toplu İş Sözleşmelerinin ikinci yıl ikinci ayında (enflasyon farkları dahil) sözleşmelerin yürürlük sürelerine göre brüt 155.58 TL/Ay ile 158,58 TL/Ay arasında ödenen sosyal yardım, brüt 180 TL/Ay’a yükseltilecek. Sosyal yardım birinci ve ikinci yılda ücret zamları oranında arttırılacak.
Mevcut sosyal yardım ödemesi süresi biten kamu toplu iş sözleşmelerinin genelinde öngörülen miktarın altında olan toplu iş sözleşmelerinde ise bu ödeme yukarıda belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 20 oranında, ikinci altı ayı ve ikinci yılında ise ücret zamları oranında arttırılacak.
Farkların ödenme zamanı

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecek.