KADINLARIMIZA İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAM DİLİYORUZ

7 Mart 2019

Amerika’nın New York kentinde 1857 yılında tekstil çalışanı kadınların, uzun çalışma saatleri, düşük ücret gibi insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla başlattıkları grev sırasında çıkan yangında yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği gün olan 8 Mart, tüm dünyada kadınların insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına sahip olma mücadelesinin günü olmuştur.

Ülkemizde ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak düzenlenen etkinlikler, Birleşmiş Milletlerin 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” ilan etmesi sonrasında da atarak devam etmiştir.

Bu etkinliklerde, kadını ezilen, dışlanan ve hor görülen olmaktan çıkararak, toplumda hak ettiği değere kavuşturmaya yönelik politikaların geliştirilmesi programları ortaya koyulmaktadır. Fakat ne yazık ki ülkemizde bugüne kadar yapılan düzenlemeler kadınlarımızı ezilen, ötekileştirilen ve hor görülen olmaktan tamamen çıkarmamıştır.

Çalışma hayatında kadınlar; yarı zamanlı çalışma,  eve iş verme gibi esnek çalışma modelleri, eşit işe eşit ücret alamama ve kayıt dışı çalıştırma başta olmak üzere düşük ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun istihdam edilmektedirler.

Eğitimde fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanamaması ve kadına yönelik şiddet nedeniyle de ciddi mağduriyet yaşayan kadınlar, toplumda hak ettikleri değere kavuşmak için çağdaş yaşama katılımı engelleyen tüm unsurların bir an önce ortadan kalkmasını beklemektedirler.

Türk Harb-İş Sendikası olarak, kadınlarımıza iyi bir yaşam sunulmasına yönelik atılacak tüm adımları desteklediğimizi belirtirken, güzel ülkemizde sorunların değil, aydınlık yarınların konuşulduğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerine en kısa zamanda kavuşulmasını diliyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu