KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE MİLLİ POLİTİKA OLUŞTURULMALI

25 Kasım 2013
Türk Harb-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada , kadına yönelik şiddetle mücadelede mevzuatlarda yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığına vurgu yapılırken, bu konuda ciddi sosyal projelerin geliştirilmesinin gereğine işaret edildi. Açıklamada şu görüşler dile getirildi:
 
Kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sosyal sorun haline dönüşmüştür. Oysa kadına aile ve toplum hayatında önemli roller yükleyen gelenek ve göreneklerimiz , batının insan olup olmadığını tartıştığı dönemlerde dahil olmak üzere  her dönem kadını ailenin ve toplumun temel taşı olarak görmüştür.
Küreselleşmenin oluşturduğu kültürel erazyona bağlı olarak dünyada da ülkemizde de şiddet eğlimi her geçen gün biraz daha artmakta. Toplumda yaşanan dejenarasyona nedeniyle hem aile içinde hemde sosyal hayatta en fazla şiddete maruz kalan kesimi kadınlar oluşturmaktadır.
Kadınların en büyük sorunlarından biri de hiç kuşkusuz işyerlerinde uygulanan şiddettir. Ülkemizde mobbing davaların büyük çoğunluğunu kadınların açtığı görülmektedir. Ayrıca 4857 sayılı iş kanununda eşit olmayan yaklaşımlara son verildiği vurgulansa da hala kadınlar işyerlerinde eşit ücret ile istihdam edilmemektedir.
Kadına yönelik şiddet dünyadeki bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de acil önlem alınması gereken sorunlar arasında yer almaktadır.
Son yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ciddi adımlar atılmaktadır.
Ancak mevzuat düzenlemelerinin sorunun çözümünde yeterli olmayacağı bilinmelidir. Küresel kültürün aile ve sosyal hayat üzerindeki yıkıcı etkisinin, milletimizin öz değerlerini güçlendirmekle ortadan kalkacağı unutulmamalıdır. Bu Kapsamda, başta aile olmak üzere tüm toplumsal katmanlarda etkinlik sağlayacak büyük sosyal projeler geliştirilmelidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele sosyal kalkınmanın en önemli ayağı olarak görülmelidir. Toplumsal şiddet sorunu içinde en çok rastlanan kadına yönelik şiddet ile ilgili mücadelede milli bir politika oluşturulmalıdır.
 
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle “Kadına yönelik şiddete hayır” derken, başta Hükümet olmak üzere tüm kesimleri üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.