“Kadına Yönelik Şiddete Hayır”

25 Kasım 2011

Dünya genelinde küresel bir sorun haline dönüşen kadına yönelik şiddet, ne yazık ki ülkemizde de önemli bir sosyal problem haline dönüşmüştür. Milletimizin bağlı olduğu gelenek ve değerler sistemi, kadına ailede ve toplumsal hayatta çok önemli roller yüklemektedir.

 

Batı toplumları, bundan iki yüzyıl öncesine kadar kadınların insan olup olmadığını tartışan karanlık bir dönem yaşarken, üzerinde yaşadığımız topraklarda, onlarca asır öncesinden kadın hakları kavramı sistemleştirilmiştir.
 
Bugün, küreselleşmenin oluşturduğu kültürel erozyona bağlı olarak kadına yönelik şiddet ülkemizde de acil önlem alınması gereken sorunlar arasında yer almaktadır.
 
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen  “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” önemli bir adım olmuştur.
 
Ancak mevzuat düzenlemelerinin sorunun çözümünde yeterli olmayacağı bilinmelidir. Küresel kültürün aile ve sosyal hayat üzerindeki yıkıcı etkisinin, milletimizin öz değerlerini güçlendirmekle ortadan kalkacağı unutulmamalıdır. Bu Kapsamda, başta aile olmak üzere tüm toplumsal katmanlarda etkinlik sağlayacak sosyal projeler geliştirilmelidir. Hükümet, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sosyal kalkınmanın en önemli ayağı olarak görmeli ve toplumsal şiddet içinde en sık rastlanan sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede milli bir politika oluşturulmalıdır.
 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle “kadına yönelik şiddete hayır” diyor, Hükümeti ve tüm toplum kesimlerini şiddete karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.