KADINA YÖNELİK ŞİDDETE “HAYIR”

24 Kasım 2022

Tüm dünyada önlenemez bir hızla artan kadına yönelik şiddet, maalesef ülkemizde de sık karşılaştığımız olaylar arasında yer alıyor.

Ailede ve sosyal hayatta insanüstü bir gayretle varlık mücadelesi veren kadınlar, toplumsal şiddet veya aile içi şiddet nedeniyle ölmeye, yaralanmaya ve sömürülmeye devam ediyor.

Böyle bir dünya realitesi nedeniyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar için onurlu bir yaşam umudumuzu bir kez daha seslendiriyoruz. 

Kadınlarını koruyan, onların yaralarına merhem olan bir topluma ulaşmadan ne medeniyetten ne de güvenli bir gelecekten bahsedemeyiz.

Bir ana, bir eş, bir evlat olarak bütün varlığını insanlığa adayan kadınlarımızı değersizleştiren, metalaştıran ve istismar eden sorunlarla etkin ve kararlı şekilde mücadele etmeliyiz.

Kadının, saygı gördüğü, istismara uğramadığı, şiddet nedeniyle ölmediği bir dünyanın, insanlığa barış, adalet ve erdem içinde bir yaşam tesis edeceği gerçeğini unutmamalıyız.  Bu gerçekten hareketle devlet ve toplum olarak, gelecek nesillere aydınlık bir dünya bırakmak yolunda kadınlarımıza onurlu yaşam sağlayacak programları biran önce hayata geçirmeliyiz.

                         Türk Harb-İş Sendikası

                   Genel Merkez Yönetim Kurulu