KADIN AİLENİN VE SOSYAL HAYATIN MİHENK TAŞIDIR

25 Kasım 2020

KADIN AİLENİN VE SOSYAL HAYATIN MİHENK TAŞIDIR

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Tüm dünyada önlenemez bir hızla artan kadına yönelik şiddet olayları, maalesef, kadını hak ettiği üstün değerlerle buluşturan bir kültür ve medeniyetin beşiği olan ülkemizde de artmaya devam etmektedir.

İnanç ve kültür dünyamız içinde eşsiz bir değere sahip olan kadınlarımızın bugün en çok şiddete maruz kalan kesimler haline gelmesi, insani değerlerle hayat bulmuş ve mazlumlara nefes olmuş bu milletin geleceği açısından son derece tehlikeli bir gelişmedir.

Millet olarak, tarihsel mirasımız olan medeniyet değerlerimize ve bu değerler içinde ailenin ve sosyal hayatın mihenk taşı olarak yer edinmiş kadınlarımızın hukukuna sahip çıkacak bir uyanışa ihtiyacımız bulunmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, kadınlarımızın vakar ve izzetini gözetmeyen bir toplumda, adalet ve medeniyet gelişmeyecek, bilakis topluma, insani değerlerin tükenişiyle birlikte aileyi ve sosyal hayatı bütünüyle tehdit eden sosyal hastalıklar hakim olacaktır.

Kadınlarımızın hak ve hukukuna sahip çıkamadığımız sürece milletimizin ve insanlığın huzur, barış ve adalet dolu geleceğinden söz edebilmemiz mümkün değildir. 

Bir ana, bir eş, bir evlat, hayata emeğini ve bütün varlığını adayan bir insan olarak kadınlarımızın saygınlığı; sadece bir gün değil hayatın her günü hatırında tutan bir sosyal düzen inşa edilerek korunmalı ve gözetilmelidir.

               Türk Harb-İş Sendikası

        Genel Merkez Yönetim Kurulu