İzmir Şubesi üyelerine eğitim semineri

7 Mayıs 2012
Eğitim seminerlerimiz İzmir Şubesi üyesi 460 çalışanımız için Sendikamızın Yalova Tesisleri’nde düzenlenen seminerlerle devam etti. İlki 21 Nisan 2012 tarihinde 250 üye için düzenlenen eğitim seminerine, Genel Merkez Yöneticilerimizden Genel Başkan Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcısı İdris Keşan da katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül, sendikanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen üye eğitimlerini devam etmelerinden dolayı Genel Merkez Yönetimine teşekkür etti.
 
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal ise yaptığı konuşmada çalışma hayatında önemli düzenlemelerin yapıldığı bugünlerde sendikal hareketi büyütecek ve geleceğe taşıyacak yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirterek,“Çalışma hayatını esnek ve kuralsız bir düzende yürütmek isteyen çevrelerin istediği gibi at oynatmasına izin vermeyecek, yaşanan haksızlıklar karşısında her zaman sesini yükselten ve direnç gösteren bir işçi hareketi oluşturmalıyız” dedi.
 
İzmir Şubesi üye eğitiminin ikincisi 29 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. Genel Merkez Yöneticilerinden Genel Başkan Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcısı İdris Keşan, Genel Sekreter Haldun Kurubacak ve Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz’ün de katıldığı eğitim semineri, Şube Başkanı İrfan Akgönül’ün konuşması ile başladı. Seminerde konuşan Genel Eğitim Sekreteri Hamza Akyüz,  sendikamızın 14. Olağanı Genel Kurulu’ndan bu yana eğitimlerle 2 bin 700 üyeye ulaştıklarını belirterek, “Eğitim seminerlerimizle tüm üyelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için eğitim seminerlerimizi yoğum bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.
 
Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal ise konuşmasında örgütlenmenin önünde bir set gibi duran darbe ürünü yasalarının kaldırılması için hazırlanan ve TBMM’de bekleyen Toplu İş İlişkileri Yasası’nın olumsuzluklarının giderilerek biran önce kanunlaşması gerektiğini söyledi. Çalışanlar için en az Toplu İş İlişkileri Yasası kadar önemli olan diğer bir yasal düzenlemenin de İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı olduğuna dikkat çeken Bozal, “Bazı eksiklikleri olsa da TBMM’ye sevkedilen bağımsız bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası çıkarılma girişimi bizi sevindirmiştir. Hergün cinayet gibi iş kazalarının yaşandığı ülkemizde bu yasanın eksikliklerinin de giderilerek ivedilikle çıkarılması zorunludur” diye konuştu.
 
Eğitim Müdürümüz Tarkan Zengin’in koordinatorlüğünde gerçekleştirilen seminerlerde, sendikacılıkta temel kavramlar, etkili iletişim ve insan tanıma sanatı konularında eğitim verildi.