İŞ KOLUMUZ ‘SAVUNMA VE GÜVENLİK’ OLDU

24 Ekim 2012
Uzun süredir TBMM’de bekleyen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylaması halinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan yasa ile iş kolumuz ‘Milli Savunma’ yerine ‘Savunma ve Güvenlik’ şekline dönüşüyor.
Yasa ile işkolu sayısı, 28’den 20’ye düşürülüyor. Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılırken, üyeliklerin e-devlet üzerinden yapılması sağlanıyor. Sendikaya üye olma yaşı 16’dan 15’e düşürülürken, üyelik aidatlarının belirlenmesi yetkisi ise sendikaların genel kurullarına veriliyor.
Yasal düzenleme ile iş kolu barajı yüzde10’dan yüzde 3’e düşürülürken, İş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1 Temmuz 2016’ya kadar yüzde 1; 1 Temmuz 2018’e kadar ise yüzde 2 olarak uygulanması kararı da yasal düzenlemede yer alıyor.
“Eksiklikler giderilsin”
Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Toplu İş İlişkileri ile ilgili yapılan yasal düzenleme konusunda yaptığı açıklamada şu görüşleri yer verdi:
Toplu İş İlişkileri ile ilgili yasal düzenlemede, iş kolunda çalışmayan ve işçi olmayanın da sendika kurucusu olabilmesi, 30 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal nedenlerle işten çıkarılmalarda sendikal tazminat verilmemesi, grev yapacak işçilerin sendika önüne çadır dahi kuramayacak olması ve sendikaların yetki müracaatlarına işverenin itiraz hakkı gibi hususlar, toplu sözleşme sürecinin önünü tıkayacaktır.
Bu konularda Türk-İş Konfederasyonumuzun karşı çıkışlarının destekçisiyiz. Ayrıca yasa taslağında iş kolumuza grev hakkı verilmesine rağmen yasallaşma sürecinde grev kapsamı dışında bırakılmamızın kabul edilemez olduğunu ifade ederken, yasanın bu eksikliklerinin de giderilerek kanunlaşmasını talep ettiğimizi belirtmek isteriz.”