İntibaklarla İlgili Açıklama

4 Nisan 2012
Bilindiği üzere, Milli Savunma Bakanlığı 23. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak 21/02/2012 tarihinde, Sendikamız ile TÜHİS arasında bir protokol imzalanarak Toplu İş Sözleşmesine Geçici 3. Madde eklenmiştir.
 
Eklenen Geçici 3. Madde doğrultusunda; 01/03/2011 tarihinden önce işe giren ve öğrenim ya da çalışma hayatı itibariyle hatalı ücret derecesinden işe başlatılan üyelerimiz; bu intibaklarındaki yanlışlıkların düzeltilebilmesi amacıyla, 23/03/2012 tarihine kadar istenilen belgeler ve yazılı talepleri ile işveren vekiline başvuruda bulunmuşlardır.
 
Bu üyelerimizin bilgilerinin;
İşyeri sendika temsilcileri ve şube yönetim kurulu tarafından incelenmesi, aşağıda bulunan intibak takip formunun bilgisayar ortamında düzenlenerek harbis@harb-is.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
İntibaklarla ilgili olarak sadece bilgisayar ortamında doldurulmuş İntibak Takip Formu Genel Merkeze gönderilecek, söz konusu üyelerimizin evraklarının birer örneği Genel Merkez’e gönderilmeyecektir.