İntibak Komisyonu Çalışmalarına Başlıyor

20 Haziran 2012
23. Dönem Milli Savunma Bakanlığı Toplu İş Sözleşmeleri’nin bazı maddeleriyle ilgili işyerleri yaşanan sorunların çözümü amacıyla MSB’yi temsilen TÜHİS ile Türk Harb-İş Sendikası arasında 21 Şubat 2012’de imzalanan protokol gereği çalışanların intibaklarındaki yanlışlıkların düzeltilmesi kararı doğrultusunda oluşturulan komisyon çalışmalarına başlıyor.
 
Protokolün Geçici 3’üncü maddesi gereği 1 Mart 2011 tarihinden önce işe giren öğrenim ya da çalışma hayatı itibarıyla hatalı ücret derecesinden işe başlatılan çalışanların intibaklarındaki söz konusu yanlışlığın düzeltilmesi amacıyla yazılı taleplerini içeren belgeler 23 Mart 2012 tarihine kadar işveren vekillerine sunulmuştur. İlgili belgeler üzerinde çalışma yapan Kuvvet Komutanlıkları, çalışmalarını sonuçlandırıp talepleri Milli Savunma Bakanlığı İş ve İşçi Münasebetleri Şube Müdürlüğü’ne intikal ettirmiştir. Bu çalışmaların sonuçlandırılması için oluşturulacak komisyona, Türk Harb-İş Sendikası’nı temsilen Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli ve Toplu İş İlişkileri Uzmanı Fatih Sarıtaşoğlu’nun katılacağı MSB İş ve İşçi Münasebetleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Söz konusu komisyon ilk toplantısını 21 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirecektir.