İNCİRLİK’TE BASIN AÇIKLAMASI

14 Ağustos 2014
Sendikamızın örgütlü olduğu Adana İncirlik, Ankara ve İzmir Amerikan Askeri İşyerlerinde (39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı, Vinnel Brown and Root PHQ ve AAFES-EUR-Türkiye Satış Bölgesi) 18 Haziran başlayan ve 2014 -2016 yıllarını kapsayacak olan 24. dönem toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkandı. Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin tıkanmasına neden olan işveren tutumunu protesto etmek için Genel Merkez Yöneticilerimiz, Adana Şube Yönetimi ve İncirlik Hava Üs Komutanlığı’nda çalışan işçilerin katılıyla 13 Ağustos 2014 tarihinde Adana’da basın açıklaması yapıldı.
Üyelerimiz işyerlerinden çıkarak “Ekmek yoksa barışta yok; Amerika şaşırma, sabrımızı taşırma; vur vur inlesin, Amerika dinlesin; AK Parti İşçine Sahip Çık; işçiler birlik olursa, dünya yerinde oynar; Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar atıp İncirlik Mahallesi, E-5 yolu girişine kadar yürüdü. Burada işçiler adına basın açıklamasını yapan Genel Başkanımız Bayram Bozal, 18 Haziran’da başlattıkları ve 25 Temmuz’a kadar 12 oturum gerçekleştirdikleri müzakereler neticesinde, 20 maddede anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bu maddelerden 13 tanesinin bir önceki sözleşmede ki şekliyle geçtiğini hatırlatan Bozal, üç maddenin değişerek geçtiğini ve 4 maddede ise tarih ve kanun redaksiyonu yapıldığını belirtti.
İşveren kesiminden mevcut özlük ve ekonomik hakların korunması; yılın ilk üç ayındaki enflasyonun tamamı ile bundan sonra gerçekleşecek enflasyon farklarının 3’er aylık dilimler halinde ödenmesi ve ücretlerde yüzde 2.5 oranında iyileştirme yapılması gibi mütevazı taleplerde bulunduklarını anlatan Bozal, “Ancak işveren tarafı müzakere teamüllerini zorlayan bir yaklaşımla taleplerimize karşılık vermemiştir. (İşveren) Amerika’nın yaşadığı ekonomik zorluklardan bahsederek, işçilere ABD’deki Hava Kuvvetleri işçilerine verilen yüzde 1’lik zammın üzerine çıkamayacaklarını, ayrıca en önemli toplu sözleşme kazanımlarımızdan olan 400’er dolarlık 4 adet refah payının ödenemeyeceğini, aksi halde işçi tenkisatı yapacakları gibi tehditlerle müzakere sürecini tıkamıştır” dedi.
İşverenin keyfi tutumuna boyun eğmeyeceklerini belirten Genel Başkanımız Bozal, müzakere sürecinde sergilenen iyi niyetli çabalara rağmen, işveren tarafının demokratik teamülleri ve çalışan haklarını çerçeveleyen uluslararası kuralları hiçe sayan tutumunu protesto ettiklerini ifade etti. Bozal, konuşmasında şunları söyledi:
“Bozulduğunu söyledikleri Amerikan ekonomisinin faturasını İncirlik çalışanının sırtına yüklemeye çalışan işverene burasının Türkiye olduğunu hatırlatıyor ve uyarıyoruz: Bunca yıl bu kurumlarda onuruyla çalışan, alın terini akıtan, en az burada çalışan Amerikalılar kadar risk altında görevlerini sürdüren emektar insanları ekmeğiyle tehdit etmekten vazgeçin. Maliyetleri düşürme adına yıllarca tenkisat yaptınız. İncirlik’te 1731 olan işçi sayımız bugün 911’e düşürülmüştür. Haksız fesihlerle bugüne kadar sayısız insanımızın rızkına mani olunmuştur. İş akdi feshi nedeniyle ne yazık ki intihar eden arkadaşlarımız olmuştur. Bu yaşananlara yenilerinin eklenmesine, yeni acılar yaşanmasına, yeni haksızlıkların yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. İşveren kesimine sesleniyoruz; işçi işveren arasındaki çalışma barışına zarar verecek ve çalışanlarımızın işyerlerine olan bağlılığını örseleyecek tutumlardan, Türkiye’deki enflasyonu Amerika’daki enflasyonla karıştırmaktan, üyelerimizin bin 600 dolarlık refah paylarına göz dikmekten vazgeçin.”