İMZA KAMPANYASI DOSYAMIZI MHP GRUBUNA SUNDUK

22 Aralık 2022

Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN, 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Muhammed Levent BÜLBÜL’ü makamında ziyaret ederek, Hususi Pasaport, Silah Taşıma İzni, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Üyeliği, Orduevleri, Askeri Gazinolardan Yararlanma ve İndirimli Seyahat Uygulaması gibi bir takım yasal düzenlemelerden üyelerimizin de yararlanmasını sağlayacak taleplerimizi içeren imza kampanyası dosyasını sundular.

Üyelerimizin taleplerini içeren imza kampanyası metni şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bünyesinde görev yapan bütün mensuplarıyla bir bütün olup ülkemizin yegane koruyucusudur. Bünyesinde çalışmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerine getirdiği görevlerin başarıyla sonuçlanmasında hiç şüphesiz ki biz işçilerin de büyük emekleri mevcuttur.

Tarafımıza verilen pek çok görevin altından azim ve başarı ile kalkan, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ASFAT A.Ş.’de çalışan işçiler olarak, aynı işyerlerinde beraber omuz omuza çalıştığımız subay, astsubay ve diğer askeri personele tanınan bazı haklardan ne yazıktır ki faydalanamamaktayız.

Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanması ve korunması gayesiyle mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan, ülke savunması kapsamında yurtiçi ve yurtdışında kritik ve önemli işleri yerine getiren, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır bölgelerine hatta sınır ötesi harekatlara geçici göreve gönderilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanmakta olduğu her türlü silah, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımını yapan, subay, astsubay ve diğer askeri personel ile aynı tehlikeli koşullarda görev yapan Türk Harb-İş Sendikası Üyeleri olarak;

      1- 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Hususi pasaportlar” başlıklı 14’üncü maddesine,

      2- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’in “Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri” başlıklı 8’inci maddesine,

      3- İsteğe bağlı üyelik olarak 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nun “Kurumun üyeleri” başlıklı 17’nci maddesine,

      4- Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine,

      5- 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun “Sivil nakil vasıtalarından tenzilatlı istifade” başlıklı 109’uncu maddesine,

“Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ASFAT A.Ş. kadrolarında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışan işçiler” ibarelerinin eklenmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.