İMZA KAMPANYASI DOSYALARIMIZ TÜRK-İŞ’TE

12 Kasım 2018

Sendikamızın çalışma hayatının önemli gündem maddeleri arasında yer alan gelir ve vergi adaletinin gözetilmesi, harcırah ödemeleri, miktarları ve konaklamaları ile ilgili yaşanan sıkıntıların sona ermesi, fiili hizmet süresi zammının Türk Harb-İş Sendikası üyeleri gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları da kapsaması, malul sayılmayan gazileri için yasal düzenlemelerin yapılması, çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin sigortalı sayılarak hizmet hesabına dahil edilmesi ile emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi yönünde taleplerini içeren imza kampanyası çerçevesinde toplanan imzaların yer aldığı dosyaları, TÜRK-İŞ Konfederasyonumuza da ilettik.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, imza kampanyasına ilişkin dosyalarımızı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’a teslim ettiler.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı ATALAY, imza kampanyasına konu olan taleplerin çalışma hayatının kronikleşmiş sorunları arasında yer aldığına işaret ederken, Sendikamızın imza kampanyasındaki taleplerini yetkili makamlara ileteceklerini kaydetti.