İMZA KAMPANYASI DOSYALARIMIZ TBMM’DE

6 Kasım 2018

Çalışma hayatının önemli gündem maddeleri arasında yer alan gelir ve vergi adaletinin gözetilmesi, harcırah ödemeleri, miktarları ve konaklamaları ile ilgili yaşanan sıkıntıların sona ermesi, fiili hizmet süresi zammının Türk Harb-İş Sendikası üyeleri gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışanları da kapsaması, malul sayılmayan gazileri için yasal düzenlemelerin yapılması, çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerin sigortalı sayılarak hizmet hesabına dahil edilmesi ile emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi yönünde taleplerimizi içeren imza kampanyası ile ilgili dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Başkan Yardımcımız Yüksel İLBEYLİ ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, 6 Kasım 2018 tarihinde Milli Savunma Sanayi ve özel güvelik çalışanları üyelerimizin öncelikli taleplerini içeren imza kampanyası dosyalarını, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet YILMAZ’a ilettiler.

Milli Savunma eski Bakanı ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı YILMAZ, milli savunma çalışanlarının ülke için önemli görevlerde bulunduğuna dikkat çekerken, dosyalarda yer alan talepleri TBMM ilgili birimleriyle paylaşacaklarını ifade etti.