ILO 10. AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI BAŞLADI

3 Ekim 2017

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı, İstanbul’da yapılıyor. 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantının açılışı, Başbakan Binali YILDIRIM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU, ILO Genel Direktörü Guy RİDER, TÜRK-İŞ Başkanı Ergun ATALAY, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali YALÇIN, KAMU-SEN Genel Başkanı İsmail KONCUK, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut ARSLAN ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN ile Genel Başkanımız Bayram BOZAL’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU, ILO Avrupa Bölgesi içerisinde yer alan üye ülke hükümet, işveren ve işçi temsilcileriyle ILO Merkez ve Avrupa ofisleri yetkililerinin katıldığı ILO Avrupa 10. Bölge Toplantısı’nda, Alman delegenin önerisiyle başkan olarak seçildi. SARIEROĞLU, başkan yardımcılarını ve gündem maddelerini oylamaya sundu.

Toplantıda bir konuşma yapan SARIEROĞLU, ILO’nun 2019 yılında kuruluşunun 100. Yılını kutlayacağını hatırlattı. ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın 4 gün boyunca devam edeceğini bilgisini veren SARIEROĞLU, “Bu toplantı vesilesiyle ILO üçlü yapısının bir gereği ve özelliği olarak sosyal ortaklarımızın küresel istihdam ve iş gücü piyasası gündeminde olan öncelikli konulara ilişkin görüş ve önerilerini ilk ağızdan dinleme ve bunları karşılıklı değerlendirme fırsatı bulacağız” dedi.

“Hükümetlerin görevi insanlara iyi bir iş imkânı sunmaktır”

Toplantıda konuşan Başbakan Binali YILDIRIM, toplantı için İstanbul’un tercih edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, hükümetlerin görevlerinin başında insanlara iyi bir iş imkânı sunmak olduğunu ifade etti. YILDIRIM, Bölgenin ve ülkelerin huzuru, istikrarı ve toplumsal barışı için yapılması gereken tek şeyin vatandaşların sesine kulak vermek ve birlikte çalışmak olduğunu belirtti.

Genç işsizliğin önüne geçmek için yeni hedeflerinin ulusal genç istihdam stratejisi olduğunu dile getiren Başbakan YILDIRIM, “Bu belge tamamlanmak üzere. Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımımız daha fazla ve daha nitelikli iş imkanı oluşturmaktır” dedi.

Başbakan YILDIRIM, hükümet olarak çalışma barışı ve çalışanların huzurlu olmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek “Bu amaca yönelik olarak bir yandan ekonomi büyürken, diğer yandan mevcut iş gücü potansiyelimizin niteliklerine uygun emek, alın teri ve istihdam dostu bir büyümeyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasının daha etkin işlediği bir ortamda işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara indirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“İnsan Onuruna Yaraşır İş, Adil ve Yaşanabilir Bir Dünya”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY da 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nda, katılımcılara hitap etti. Sendikalar olarak insan onuruna yakışır iş, adil ve yaşanabilir bir dünya için mücadele ederken, savaş gibi, terör gibi insanı ve yaşamı yok eden olayların giderek artıyor olması nedeniyle çalışan kesimin hayal kırıklığına uğradığını dile getiren ATALAY, “Buna rağmen, sendikal hareket olarak umudumuzu hiçbir zaman yitirmiyoruz.  ILO’nun her etkinliğini umutlarımızı yeşerten son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 10. Avrupa Bölge Konferansına ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bölgedeki bazı ülkelerde görülen belirsiz ve çalkantılı siyasi ortam gelecek açısından endişe yarattığını anlatan ATALAY; “Siyasi istikrar bölgenin geleceği açısından önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması belirsizliğin ortadan kalkmasıyla mümkün olacaktır. Oslo’da kabul edilen politika gündemi günümüzde de geçerliğini korumaktadır. Oslo’da alınan karaları sahiplenerek ve uygulayarak geleceğe şekil vermeliyiz. Ekonomik büyümenin kazançlarını toplumun tüm kesimleri için adil ve dengeli dağılması esastır. Bunu sağlamanın bir yolu da yeni iş imkânlarını artırılmasıdır” diye konuştu. 

ATALAY, Türkiye’nin bugün, bölgemizde en fazla mülteci nüfusa ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarının yanında, çocuklarının hayatta kalabileceği bir toprak parçası arayan, çoğunluğu Suriyeli üç buçuk milyondan fazla mültecinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Göç konusu uluslararası bir boyut kazanmıştır. Çözümün de bu kapsamda olması gerekir. Göçmenlerin uluslararası hukuka ve insan hakları evrensel ilkelerine uygun biçimde “açık kapı politikası” ve “geri göndermeme” ilkeleri çerçevesinde kabul edilen ülkemize her türlü destek sağlanmalıdır.”

TÜRK-İŞ Başkanı ATALAY, konuşmasında asgari ücretin bir “geçim ücreti” olması, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, örgütlenme önündeki engellerden taşeronlaşma ve düzensiz çalıştırma biçimlerinin sorun olmaktan çıkarılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması gibi çalışanları doğrudan ilgilendiren konulara da vurgu yaptı.