İlave Tediye’nin Ödenme Tarihleri Açıklandı

17 Ağustos 2012
16 Ağustos 2012 tarihinde yayımlanan 28386 sayılı Resmi Gazete’de İlave tediyenin ödenme tarihleri açıklandı.
 

 
Buna göre; 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, Kanunun 3 üncü maddesine göre ödenecek ilave tediyenin; birinci yarısının 17/8/2012, diğer yarısının ise 23/10/2012 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.