İLAVE TEDİYELERİN TARİHLERİ ve KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

10 Ocak 2012

10.1.2012

6772 sayılı Kanun kapsamında; 2012 yılında ödenecek ilave tediyelerin birinci yarısının 31/01/2012, diğer yarısının 29/06/2012 tarihinde ödenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılmıştır.

 

10 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2663 sayılı “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” gereğince belirlenen memur maaş katsayısına göre hesaplanan Kıdem Tazminatı Tavanı;


1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında 2.805,04 TL olarak uygulanacaktır.