İLAVE TEDİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

18 Eylül 2015

18 Eylül 2015 CUMA                    Resmî Gazete                     Sayı : 29479

 

 BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2015/8098

 

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2015 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 21/9/2015, diğer yarısının 25/12/2015 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 1/9/2015 tarihli ve 7811 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150918.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150918.htm