İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ

23 Ağustos 2017

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3’üncü maddesine göre 2017 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 25 Ağustos 2017, diğer yarısının ise 25 Aralık 2017 tarihinde ödenmesi ile ilgili karar 23 Ağustos 2017 tarihinde (bugün)  Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanmıştır.