İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY (1 EYLÜL 2020) ÜCRET ZAMMI

3 Eylül 2020

İkinci yıl ikinci altı ay 1 Eylül 2020 tarihi itibarı ile uygulanacak olan ücret zammı % 5,49 olarak belirlenmiştir. MSB ile görüşmeler devam etmekte olup ücret cetveli imza altına alındığında resmi internet sitemiz önemli bilgiler kısmında yayınlanacaktır. Kesinleşmemiş imzasız ücret cetveli çalışması (resmi işlemlerde kullanılamaz) resmi internet sitemiz haberler kısmında yayınlanacaktır.

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100) 2020 Ağustos: 472,61  2020 Şubat: 448,02                       

27.Dönem TİS Madde-133 / c = 2020 Ağustos indeks sayısının 2020 Şubat indeks sayısına değişim oranı 472,61 / 448,02 = 5,49 (5,488) % 3’ü aşan kısmın tamamı 5,49 – 3,00 = % 2,49 İkinci yıl ikinci altı ay ücret zammına eklenir. 

27.Dönem TİS Madde-133 / ç = 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere % 3,00 oranında zam yapılacaktır.

1 Eylül 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam oranı % 2,49 + % 3,00 = %5,49’dur.