İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY (1 MART 2022) ÜCRET ZAMMI

3 Mart 2022

İkinci yıl birinci altı ay 01 Mart 2022 tarihi itibarı ile uygulanacak olan ücret zammı % 41,93 olarak belirlenmiştir. MSB ile görüşmeler devam etmekte olup, ücret cetveli imza altına alındığında resmi internet sitemiz önemli bilgiler kısmında yayınlanacaktır. 

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100) 2021 Ağustos: 563,60  2022 Şubat: 799,93                       

  28 . Dönem TİS Madde-133 / b = 2021 Ağustos indeks sayısının 2022 Şubat indeks sayısına değişim oranı 799,93 / 563,60 = 41,93 (41,932) % 5’ü aşan kısmın tamamı     41,93 – 5,00 = % 36,93 İkinci yıl birinci altı ay ücret zammına eklenir. 

 28 . Dönem TİS Madde-133 / c = 01 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere % 5,00 oranında zam yapılacaktır.

01 Mart 2022 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam oranı % 36,93 + % 5,00 = % 41,93 dür.

Kesinleşmemiş imzasız ücret cetveli çalışması (resmi işlemlerde kullanılamaz) :