İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY 1 MART 2020 ÜCRET ZAMMI

3 Mart 2020

İkinci yıl birinci altı ay 1 Mart 2020 tarih itibarı ile uygulanacak olan ücret zammı % 4,95 olarak belirlenmiştir.

Uygulanacak ücret zammı konusunda MSB ile görüşmeler devam etmekte olup ücret cetveli imza altına alındığında resmi internet sitemiz önemli bilgiler kısmında yayınlanacaktır.

Resmi internet sitemiz haberler kısmında yayınlanacak imzasız ücret cetveli çalışması, resmi işlemlerde kullanılamaz. 

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)      2020 Şubat: 448,02    2019 Ağustos: 422,84                    

27.Dönem TİS Madde-133 / b = 2020 Şubat indeks sayısının 2019 Ağustos indeks sayısına değişim oranı 448,02 / 422,84 = 5,95 (5,954) %4ü aşan kısmın tamamı 5,95 – 4,00 = % 1,95 İkinci yıl birinci altı ay ücret zammına eklenir. 27. Dönem TİS Madde-133 / c = 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere   % 3,00 oranında zam yapılacaktır. 

1 Mart 2020 – 31  Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam oranı % 1,95 + % 3,00 = % 4,95 dir.