İDARİ İZİNLİLER İLE UZAKTAN VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLARIN MALİ HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA MSB’YE GÖNDERDİĞİMİZ YAZI

26 Mart 2020

Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu çalışanlarının çalışma düzenine ilişkin yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan “Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.” hükmünün,
MSB tarafından yayımlanan 24 Mart 2020 tarihli “COVID-19 Kapsamında Kamu çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelgede yer almaması nedeniyle üyelerimize ödenecek primler konusunda işyerlerinde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla söz konusu Genelgenin bağlayıcı konumdaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi talebiyle Milli Savunma Bakanlığına hem sözlü hem de yazılı başvuruda bulunduk.