Hesapta Olmayan Borç Ödendi

28 Ağustos 2012
16.11.2007 ile 09.11.2009 tarihleri arasında Sendikamız Hukuk Müşavirliğinde görevli iken Yönetim Kurulu tarafından görevlerine son verilen iki avukat tarafından, gerek görevlerine son verildiği tarihe kadarki tamamlanmış davalarından, gerekse kendileri tarafından açılan ancak devam eden davalardan Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan yasal vekalet ücretlerinin, 08.06.2010 tarihindeki Ankara 50.Noterliğinin 08633 Yevmiye numaralı ihtarına rağmen kendilerine ödenmediği gerekçesi ile Sendikamız aleyhine Ankara 21.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2010/357 E. sayı ile açılan ve ilk duruşması 09.11.2010 tarihinde yapılan dava 18.07.2012 tarihinde sonuçlanmıştır.
Dosyaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda davacıların; görevlerine son verildiği tarihe kadar takip ettikleri dosyalardan, ayrıldıkları tarihe kadar karar verilerek kesinleşmiş dosyalar nedeniyle 419.200,62 TL., ayrıldıkları tarihte devam eden dosyalardan ise 933.566,22 TL. olmak üzere toplam 1.352.766,84 TL. (yargılama giderleri, faiz ve icra hariç) alacak hakları olduğu yönünde hesaplama yapılmış, Ankara 21.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise, 419.200,62 TL. alacağı olduğu yönünde karar verilmiştir.
            Mahkemece karar verilen miktar alacaklı tarafından yasal faizleri ile birlikte 560.489,50 TL. (EK-1) Için icra işlemi başlatılmış, vekalet ücreti ve masraflar ile birlikte 616.503,38 TL. (EK-2)icra borcu yatırıldıktan sonra (Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından verilen kararların, ancak alacak miktarının yatırılmasından sonra temyiz edilebilmesi nedeniyle) Mahkeme kararı tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz edebilmek için 25.004,05 TL. (EK-3) harç yatırmak zorunda kalınmıştır.
            İcra Müdürlüğüne yatırılan söz konusu miktarın dava Yargıtay tarafından kesin olarak sonuçlandırılana kadar ödemesinin yapılmaması için yasal işlemler yapılmıştır (EK-4). Mahkeme tarafından aleyhimize sonuçlanan karar nedeniyle temyiz harcı dahil toplum 641.507,43 TL. Ödemek zorunda kalınmıştır. 
Söz konusu alacakların davacılara ödenmesine engel olup, sonraki aynı görevi yapan avukatlara ödenmesini sağlayarak Sendikamız aleyhine Mahkeme tarafından verilen kararın ortaya çıkmasına neden olan o dönemki Merkez Yönetim Kurulu üyelerine 02.05.2012 tarihinde dava ihbar edilmiştir. Yargı kararı kesinleştikten sonra, olayda kusuru bulunan davayı ihbar ettiğimiz anılan tarihlerdeki Merkez Yönetim Kurulu üyelerine zararın tazmini için ayrıca yasal yollara müracaat edilecektir.