Herkes Mali Gücüne Göre Vergi Vermeli

27 Kasım 2012
Vergide adaletin sağlanması için Türk Harb-İş Sendikası olarak çalışanın sesi olmaya devam ediyoruz. Gelibolu Şubemiz de ‘Adil vergi dağılımı’ çağrısında bulundu. Şube Başkanı Hakan Çardak, Şube Binası önünde yaptığı basın açıklamasında vergi yükünün toplumda adil bir şekilde dağılmasının anayasal bir zorunluluk olduğuna söyledi. Çardak, “Anayasanın 73. Maddesi, herkesin kamu giderini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlü olduğunu belirtilmektedir. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağlımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Oysa anayasaya rağmen Türkiye vergi adaletinin en bozuk olduğu ülkelerden biridir” dedi. Sermayeden alınan vergi düşürülürken, işçiden alınan verginin sürekli artış gösterdiğine anlatan Çardak, işçiden kesilen verginin yılbaşına göre yılsonunda iki katıda çıkmasının da kabul edilemez oluğunu bildirdi.