HAK KAYIPLARINA “HAYIR”

27 Şubat 2015

Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemeler ve özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması konularına dikkat çekmek ve kazanılmış hakların korunmasında ve geliştirilmesindeki kararlılığı ortaya koymak için TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 5 Şubat 2014 tarihli karar doğrultusunda, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Adana, İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde kitlesel basın açıklamaları yapıldı. TÜRK-İŞ’E bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamalarına, adı geçen illerindeki Sendikamızın yönetici ve üyeleri de katıldı.

Ankara’daki basın açıklaması 26 Şubat 2015 tarihinde Kızılay Güvenpark’ta yapıldı. TÜRK-İŞ’e bağlı sendika yönetici ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Başkan Yardımcımız İdris KEŞAN, Genel Mali Sekreterimiz Yavuz KOÇAK ve Genel Eğitim Sekreterimiz İbrahim KILIÇ, Ankara 1 No’lu Şube Yönetimimiz ile personel ve üyelerimiz de hazır bulundu.

Basın açıklamasını yapan TÜRK-İŞ Ankara İl Temsilcisi Halil İbrahim ALPOĞLU, “Büyük hak kayıpları getirecek olan yasal düzenlemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, düzenleme yapmak isteyen siyasileri uyarmak, görmeyen gözleri, işitmeyen kulakları açmak için buradayız. Kıdem tazminatı işçi sınıfına gelecek nesillere devredilmek üzere emanet edilen bir haktır. Kimse bu hakka el uzatmaya kalkmasın. Kıdem tazminatı geleceğimizin umudu, güvencesidir. Kıdem tazminatı TÜRK-İŞ’in ve işçi sınıfının kırmızı çizgisidir” diye konuştu.