HAK EDİLMEYEN İŞÇİ ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE FAİZE SON

5 Nisan 2013
MSB Toplu İş Sözleşmesinin 59/b. Maddesi hükmü gereğince; aylık puantaj cetvelleri kapandıktan sonraki tarihlerde ücrete hak kazanılmayan izin, istirahat gibi nedenlerle eksik çalışması olan işçilerin bordrolarında tam gösterilen bu çalışmaları karşılığında ödenen ücretin net tutarının, işçinin takip eden aydaki kazancından faiziyle birlikte mahsup edilmesi ile ilgili sorun çözüldü.
 
Sendikamızın çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvurusu üzerine ilgili Genel Müdürlük, konuyu değerlendirerek eksik çalışması olan işçilerin geri ödemelerinde faiz alınamayacağı hükmüne vardı. Böylece üyelerimizin hak edilmeyen ücretlerin geri ödemesinde faiz alınması ile ilgili mağduriyeti çözüme kavuştu.