GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ GENEL KURUL DELEGE SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI

30 Nisan 2018