GÖREVLENDİRMELERDE KONAKLAMA VE YOL ÜCRETİ TALEBİMİZE MALİYEDEN CEVAP

12 Aralık 2014
Sendikamız, geçici görev, kurs, seminer, inceleme gibi nedenlerle göreve gönderilen üyelerimizin görevlendirme süresince konaklanan yer ile işyerine gidip gelmek için verilen yol ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğinin bildirilmesi ve ödenmesinin mevcut mevzuata göre uygun olmaması halinde gerekli çalışmanın yapılması için T.C.Maliye Bakanlığı’na yazılı talepte bulundu.
 
Görevlendirmelerde konaklama ve yol ücretleri ile ilgili talebimize cevap veren T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, geçici görevli bulunulan yerde yatacak yer bulunmaması halinde, yatacak yeri bulunmayan yer ile en yakın yatacak yeri bulunan yere kadar gidiş-geliş mutat nakil vasıtası ücretinin ödenmesinin mümkün olabileceği, diğer taraftan konaklama yeri ile görev yerine gidiş-dönüşler için de yol gideri ödenmesine ilişkin ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu değişiklik çalışmalarında değerlendirilmek üzere dikkate alınacağını bildirdi.