Genel Temsilciler Kurulu Toplandı

19 Aralık 2012
Temsilciler Kurulu, Türk Harb-İş Sendikası’nın 2013 yılında masaya oturacağı NATO, MSB ve ANT Toplu iş sözleşmelerini değerlendirmek üzere 13 Aralık 2012 tarihinde Genel Merkez Kenan Durukan Salonu’nda toplandı. Genel Merkez Yönetimi’nin göreve geldiği günden bu yana geçen 1 yıllık dönemde yapılan faaliyetleri içeren Sinevizyon gösterisi ile başlayan toplantının açılışını Genel Sekreter Haldun Kurubacak yaptı. Toplantı, Genel Başkan Bayram Bozal’ın açılış konuşması ile devam etti. Genel Başkan Bayram Bozal, konuşmasında Türk Harb-İş Sendikası’nın 60 yılı geride bırakan köklü bir sendika olduğunu hatırlatırken, böyle bir sendikanın onurlu temsilcilerini Genel Merkez’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmasına Kırıkkale MAAT’ta şehit olan 4 üyemiz başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm işçilere Allah’tan rahmet isteyerek devam eden Bozal, vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerin de mekanlarının cennet olmasını diledi. Bayram Bozal, ülkemizde 2821 ve 2822 sayılı darbe yasalarının tarihe gömüldüğü bir dönem yaşandığına dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
Yeni yasa sendikal harekete ve çalışanlara tam demokratik haklar sağlamasa da, sendikalar üzerindeki 30 yıllık gölgenin kalkmış olması bizleri mutlu etmiştir.30 yıllık karanlık dönemde, emek sömürüsü, sosyal adaletsizlik büyüdü. Siyasal istikrarsızlar ve ekonomik krizler küçük bir azınlığı daha da zenginleştirirken, çalışanın ekmeğini küçülttü. Liberal politikalar ve şımartılmış sermaye baskısı altında çalışanlara yoksulluk bir kader gibi dayatıldı. Örgütlenmenin işsizlikle cezalandırıldığı, sendikal mücadelenin yasaklarla baskılandığı, çalışanın hakkının, her zaman işçi temsilcilerinin azınlıkta kaldığı kurullar da tırpanlandığı 30 yıllık bir sömürü kültürü gelişti. Bu karanlık dönemde; emek taşeronları ortaya çıktı ve emek pazarda elden ele dolaşan bir mal haline getirildi. Bu karanlık dönemde; sermaye vergi muafiyetleriyle şımartılırken, vergi yükü işçiye, memura, emekliye dağıtıldı. Bu karanlık dönemde, esnek çalışma, çağrı üzerine çalıştırma, fazla çalışma karşılığı izin, gibi tamamen işverenin keyfiyetine has uygulamalar getirilerek, çalışanlar adeta köleleştirildi. Bu karanlık dönemde, dünyayı küresel bir sömürü alanı haline çeviren ulus ötesi sermaye, ülkemizde rahatça cirit atmaya ve geleceğimize hükmetmeye başladı. Çalışanların çalışma koşullarından demokratik ve sosyal haklarına kadar yaşamış oldukları sorunların; değer yoksunu, hırs ve kar düşkünü kapitalist zihniyetten kaynaklandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Onlar, darbe sonrası karanlığından, siyasal istikrarsızlıklardan yararlanarak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de sömürü çarkı içine aldılar. Bu yüzden demokratikleşme adına, sendikal haklar adına, darbe yasalarının ortadan kalkmış olmasını önemsiyorum. Var olan eksikliklere rağmen, yeni dönemin çalışanlar ve sendikaların hak arama mücadelesi açısından milat olması için hepimize önemli görevler düşüyor.”
Bir yıl böyle geçti
Türk Harb-İş Sendikası 14. Olağan Genel Kurulu’nun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Bozal, Genel Merkez Yönetimi’nin göreve geldiği günden bu üyelerinden aldığı güçle çalıştığını söyledi. Bozal, “Amacımız, somut kazanımlarla taçlandırılan bir sendikacılık yürütmek, sizlerin gönlünde hizmetlerimizle iz bırakmaktı. Geçen bir yıl süre zarfında üyelerimize yaraşır bir sendikacılık yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Hepinizin malumudur 16 Kasım 2011 tarihinde Türk Harb-İş Sendikası Yönetimini devraldığımızda 3 milyon liralık (eski para ile 3 trilyon lira) bir borç yükü ile karşılaştık. Türk Harb-İş Sendikasını bu borç yükünden kurtarmak için bir yıldır uyguladığımız tasarruf politikası ile yaklaşık 2 milyon liralık (eski para ile 2 trilyon liralık) borcu kapattık” dedi. Genel Başkan Bozal, geçmiş dönem avukat alacakları ve Yalova Tesisleri önündeki otoparkın satış kararı nedeniyle 1 milyon 250 lira daha ödeme yapmak zorunda kalınacağına dikkat çekti. Avukat alacakları için sendika hesabının bloke edilmesine engel olmak ve Yalova Tesisleri’nin önündeki park yerini alabilmek adına Afyon ve Balıkesir’de gayrimenkul satışı yapmak zorunda kalındığını anlatan Bozal, sendikanın borç yükünden en kısa zamanda kurtarılıp üyelere yeni gayrimenkuller kazandıracağını bildirdi.
Bayram Bozal, Genel Merkez Yönetimi olarak çalışanların sorunlarının çözümünün diyalogla sağlanması yönünde bir anlayış benimsediklerini anlatırken, bu anlayışları gereği birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını anlattı. Diyalogu benimseyen anlayışlarının Milli Savunma Bakanlığı nezdinde de karşılık bulduğunu dile getiren Bozal, Türk Harb-İş tarihinde ilk defa Milli Savunma Bakanı’nın sendikaya nezaket ziyaretinde bulunmasının bu dönemde gerçekleştiğini anlattı. Bozal, “Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Sendikamız Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Türk Harb-İş Sendikası yönetimine ve üyelerine verdiği değeri açık şekilde gösterdi. Sayın Bakan Yılmaz, ayrıca sendikamızın da örgütlü olduğu MSB işyerlerine şahsımın veya şube yöneticilerimizin de iştirak ettiği ziyaretlerde bulundu” diye konuştu.
ABD işyerleri 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesini 31 Ağustos 2012 tarihinde mevcut kazanımlar korunurken, idari maddelerde önemli değişikliklerle imzaladıklarını dile getiren Genel Başkan Bozal, “ABD işyerleri sözleşmesinin bitiminden hemen sonrada NATO, MSB ve ANT işyerleri için start verdik. Bu sözleşmelerin taslak çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacak. Her üç sözleşmenin de üyelerimiz için en iyi şekilde sonuçlandırılacağı, yeni kazanımlarla toplu sözleşmelerimizin taçlandırılacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Bayram Bozal, yönetim olarak üyelerle kucaklaşmak için sendikanın örgütlü olduğu işyerinin tamamına yakınını gezilerini anlatırken, kalan işyerlerini de en kısa zamanda gezeceklerini bildirdi. Üyelere sadece işyeri gezileriyle değil eğitimlerle de ulaştıklarını belirten Bozal, bir yıl içinde 5 bin 232 üyeye eğitim verdiklerini söyledi.
Genel Merkez Yönetimi olarak her zaman verdiğimiz sözlerin arkasında olduklarını dile getiren Bozal, “Muğla İl Temsilciği’nin açılışı bunun en güzel örneğini oluşturuyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi sizleri şube ve temsilcilik sözü ile yıllarca oyalamadık. Sendikamızın Kasım 2011’de gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu’nun hemen akabinde taahhüt ettiğimiz temsilcilik sözünü yerine getirdik” dedi.
Genel Başkan Bozal, sendika olarak vergi yükünde adalet taleplerini devam ettirdiklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri öncesinde olduğu gibi bu yılda ‘Vergi yükünde adalet istiyoruz’ sloganı ile başlattığımız imza kampanyası ile şubelerimizin bulunduğu 21 ilde 52 bin imza toplandık. Toplanan imzaları 2013 yılı bütçesi Genel Kurul’da görüşülmeye başlamadan önce Meclis’te grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP yetkililerine ilettik.  Bizler, vergi adaletsizliğine sessiz kalmamak adına bu mücadeleyi sonuca ulaşıncaya kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.
Yeni işçi alınması için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sürdüğünü anlatan Bozal, “Sayın Bakanımız Yılmaz savunma sektörüne işçi alımı için şahsi gayret sarf etmektedir. Bakan Yılmaz’ın taahhüdü gereği son bir yılda 1000 yeni işçi alındı. Sayın Bakan, 2013 yılında 3 bin 100 yeni işçi alımı için MSB’ye kadro verildiğini belirtirken, Maliye Bakanlığı’ndan onay alır almaz işçi alımlarını gerçekleştireceklerini söyledi” dedi.
 Bu dönemde Harb-İş’te büyük bir örgütlenme seferberliği başlatacağı sözü verdiklerini de hatırlatan Bozal, geçtiğimiz ay kanunlaşan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın sendikanın savunma olan iş kolunu savunma ve güvenlik olarak genişlettiğini kaydetti. Güvenlikte 200 bin çalışanın Türk Harb-İş’e üye oymayı beklediğini dile getiren Bozal, Türk Harb-İş’i ülkenin en büyük sendikası yapma fırsatı doğduğunu belirtti. Bozal, bunun için başta yöneticiler olmak üzere tüm üyelere görev düştüğünü ifade etti.
Genel Başkan Bozal’ın konuşmasının ardından tüm şubeden birer işyeri temsilcisi, 2013 yılında bağıtlanacak olan NATO, MSB 24. Dönem ve ANT 7. Dönem toplu sözleşmelerinden beklentilerini ortaya koyan konuşmalar yaptılar. Temsilcilerimiz toplu sözleşmelerde ücret artışından çok sosyal haklarda iyileştirmeler için ısrarlı olunması konusuna vurgu yaptılar. Temsilcilerin konuşmaların ardından Genel Başkan Bayram Bozal’ın kapanış konuşması ile toplantı sona erdi.

 

ANT için ayrı toplantı
Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) temsilcileri, Toplu İş Sözleşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli ve Genel Eğitim Sekreteri İbrahim Kılıç nezaretinde ayrı bir salonda toplanarak, 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.