GENEL MERKEZİMİZ AĞAR VE ALEMDAR’I ZİYARET ETTİ

22 Aralık 2023

Genel Başkanımız Alaattin Soydan, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Karaca ile Genel Mali Sekreterimiz Korkut Gökbayrak, TÜRK-İŞ Konfederasyonumuzun 24. Olağan Genel Kurulu’nda Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz gerçekleştirilen ziyarette, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Ramazan Ağar ve Eyüp Alemdar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntılarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 2023 Yılında imza altına alınan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının tahmini enflasyon oranları dikkate alındığında, yürürlüğü Ocak 2023 olan toplu iş sözleşmeleri ile Mart 2023 olan toplu iş sözleşmeleri arasında kümülatif olarak ortaya çıkan yüzde 27,25 oranındaki ücret farkının, kamuda çalışan işçiler açısından adaletsizliğe sebep olduğunu ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini aktardı.

Yönetim Kurulumuz yapılan görüşmede ayrıca, üyelerimizin yüksek enflasyon karşısında aldıkları maaşın bir anlam ifade etmediğini ve geçinemez duruma geldiklerini, bu sorunun çözüme kavuşması için üyelerimizin maaşlarında acilen iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Bunların yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Gelir Vergisi’ndeki adaletsizliğe de değinerek, Gelir Vergisi Kanunu ile belirlenen gelir vergisi dilimlerinde yer alan matrahların TÜİK tarafından açıklanan enflasyon veya asgari ücrete yapılan zamlar dikkate alınmadan yıllık olarak belirlenmesi nedeniyle ücret geliri elde eden işçilerin bir üst vergi tarifesine daha erken girmesine ve daha fazla vergi ödeyerek gelirinin düşmesine neden olduğunu aktardı.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz bu sorunun çözümü için de, gelir vergisi matrahlarında yeniden değerleme oranından daha yüksek örneğin yüzde 100’lük bir artış yapılsa bile, bunun sadece geçici bir çözüm olacağını belirterek, bunun yerine bu mağduriyetin giderilmesi adına sosyal devlet olmanın gereği olarak vergide adalet sağlanması için gelir vergisi oranının ücret geliri elde edenler açısından yüzde 15 oranında sabitlenmesini veya bu oranın üzerindeki vergi yükünün işverence karşılanmasını sağlayacak bir çalışma yapılmasının uygun olacağını ifade etti.