Genel Merkez Yönetim Kurulundan İncirlik işyerlerine ziyaret

20 Aralık 2011

 

Genel Başkan Bayram Bozal, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İlbeyli ve Genel Sekreter Haldun Kurubacak, Adana İncirlik işyerlerini ziyaret ederek üyelerimiz ve işveren temsilcileri ile görüştüler. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretler öncesinde Adana şube binasında üyelerle bir araya geldi.

 

Genel Başkan Bayram Bozal burada yaptığı konuşmasına, Adana Şube Başkanı merhum Hüseyin Ulukan’a rahmet dilekleriyle başladı. Yabancı askeri işyerlerinde emek mücadelesinin her zaman çetin geçtiğine dikkat çeken Bozal, “Emek mücadelesi, hak ve adalet mücadelesi, iyiyi arayan erdemli insanların işidir. Türk Harb-İş üyeleri de ekmeğinin, insan onuruna yaraşır bir hayatın mücadelesini veren erdemli insanlardır” dedi.

 

Uygulanan mevcut siyasal ve ekonomik politikaların işverenleri kuralsızlık ve emek istismarı konusunda cesaretlendirdiğini dile getiren Bozal, şunları söyledi:
Bir önceki dönemde yaşadığımız toplu sözleşme müzakereleri sürecinde işverenin tutumunu hepimiz biliyoruz. Müzakereler öncesi üyelerimiz, hatta sendikal kurullarda görev yapan üyelerimiz haksız bir şekilde işten çıkarılmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinde, ekonomik haklar sınırlandırılmaya çalışılmıştır. İşveren, iş sözleşmelerine ve toplu sözleşmeye aykırı şekilde çalışma koşulları dayatma isteğinde ısrarcı olmuştur. Sendikacılığı etkisizleştirme adına, kanuna aykırı bir biçimde, sendika üyesi olmayanların koşulsuz şekilde toplu sözleşme hükümleri ve haklarından yararlanmasını dayatmışlardır. Tüm bu iyi niyetten uzak yaklaşımlara karşı her zaman kararlı bir duruş sergilemek ve tavizsiz olmak durumundayız. 2012 yılı Nisan ayında başlayacak olan müzakerelere her zamankinden daha ciddi ve kararlı şekilde hazırlanacağız. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı olark, sizlerden aldığımız güç, yetki ve sorumluluğun gereğini layıkıyla masaya yansıtma sözü veriyorum.”
 
VBR, 39 VİNG TUSLOG VE AAFES İŞYERLERİNE ZİYARET
Genel Merkez Yönetim Kurulu VBR, 39 WİNG TUSLOG ve AAFES işyerleri ile Amerikan İşyerleri yemekhanesinde çalışan üyelerimiz ve işveren temsilcilerini ziyaret ettiler.
 
 
Genel Başkan Bozal, işveren heyeti ile yaptığı görüşmelerde, “Harb-İş üyelerinin her zaman işini sahiplendiğini, hakkaniyeti gözeten işverenleri her zaman baş tacı ettiklerini hatırlatarak,  “alın teri bizim için ne kadar kutsalsa, ekmeğimizin hakkını vermek de o kadar kutsaldır” dedi. Toplu sözleşme müzakereleri ve öncesinde en çok uyuşmazlık yaşanan konunun haksız işten çıkarmalar olduğunu dile getiren Bozal, 2012 yılında yapılacak toplu sözleşme öncesinde güven ortamını zedeleyici iş akdi fesihleri yaşanmasını istemediklerini söyledi.
Genel Merkez  Yönetim Kurulu ziyaretler kapsamında, VBR Genel Müdürü James P. Rindler, 39 WİNG TUSLOG Genel Müdürü Vince L. Halverson, Müdür Yardımcısı Charlotte Kinser, AAFES Genel Müdürü Robin Chetri, AAFES Personel Müdürü Levent Türker ile görüştüler. Genel Merkez Yönetimi ayrıca Amerikan işyerleri yemekhanesinde çalışan üyelerimizle de görüştüler.
Ziyaretlerde Adana Şube Başkanı Osman Acet ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.