GENEL MALİ SEKRETERLER VE MUHASEBE MÜDÜRLERİ SEMİNERİ YAPILDI

12 Aralık 2017

Türk-İş Konfederasyonu üyesi Sendikaların Genel Mali Sekreterleri ve Muhasebe Müdürleri Semineri, 11-12 Aralık 2017 tarihlerinde Trabzon Yol-İş Holiday Otel’de yapıldı.

Sendikamız adına Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Muhasebe Müdürümüz Kurtuluş Kaan BÜYÜ’nün katıldığı seminer, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR’ın açılış konuşması ile başladı.  

Seminerde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı İbrahim ÖZÇELİK, Gelirler İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetim Daire Başkanlığı Vergi Kurumu Uygulamaları Müdürü İbrahim ATEŞ ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kerem Gökay AKDAĞCIK sunumlarını yaparak, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdılar.