GELİBOLU ŞUBE GENEL SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

4 Nisan 2012

Türk Harb-İş Sendikası Gelibolu Şubesi, sendika bağlısı 42. Bakım Merkez Komutanlığı işyerlerindeki üyeler için Genel Sağlık Sigortası Kanunu bilgilendirme toplantısı yaptı.